İLHAM VERİCİ ŞEFFAFLIK  “SADECE KENDİN OL”

Kendimizi sanatla ifade etme biçimimiz, yaratıcı kimliğimizin önemli bir uzantısıdır. Sanatçılar genellikle “yarattıkları sanat eserlerinin görsel yönlerine odaklanarak, ulaşmak istedikleri hedeflerini benimser” ön yargısının kısır döngüsü içinde incelenirler. Ancak sanatçının sanat eserine yansıttığı görsellikle ifade edilen, dönemi ve döneminin hayatının derin gerçeklikleridir. Bu gerçeklikleri sanat eserine dönüştüren ve sanatçının yeteneğini besleyen değerlerse kültürel alt yapısıdır. Sanatın tarihi, felsefesi ile şekillenen, teknik donanımlarla zenginleşen kültür düzeyi ile hayatı algılayan sanatçılar, dönemlerinin sanat hareketleri içinde var olurlar.

 Genç sanatçılar olarak hepimiz bu sanat macerasının içinde farklı yerlerde, farklı şekillerde ve değişik anlarda yer alıyoruz. Her birimiz bireysel hedefler ve kolektif amaçlar arasında sürekli bir denge arayışı içindeyken, hepimiz birlikte boşluklar arasında yeni bir gerçekliğin inşasını gerçekleştirmeyi istiyoruz.

 Daha donanımlı bir sanat anlayışı,  farklı bir tarz, mücadelenin temelindeki doğuştan gelen yeteneğimizin dürtüleri ile inşa edilmiş bir saf, arıtılmış gerçeklik olan çağdaş sanatın içinde var olmayı umuyoruz. 

Kutup yıldızımız olan sanata saygı ve estetiğe güven içinde, sanat olan her yerdeyiz, dönemimizin temsili olan sanatçı hareketleri içinde özgün bir sanatçı olma istemi için durmaksızın çalışıyoruz. 

 

 

 

 

 

BÜYÜK RESMİN İÇİNDE YERİMİZİ BULABİLECEK MİYİZ?

 Tarihler, yirminci yüzyılın ilk çeyreğini tamamlarken sanata yönelik çılgın bir arayışla hareket eden Çağdaş Sanat denizinde bizi daha umutlu, ütopik bir kıyıya götürmek için dalgalanan değişim rüzgarını etkileyebiliyor muyuz? 

 Çağdaş sanat kavramı,  sanat tarihi sıralaması içinde klasikten modernizme, modrenizmden post modenizmize ve post modernizmden çağdaş ve çağdaştan da güncel sanata doğru bir çizgiyi takip eder. Ancak bu sıralama kendi içinde süregiden zamanlara parabolünde en iyi sonuca ulaşmak doğrusu ile ilişkili olan düz bir çizgiyi değildir. Kimi dönemlerde yukarı ve bazen de aşağı giden bir spiral salınımı içinde gelişir. Ancak, farklı coğrafyaların farklı zamanların, farklı estetik kuramların ve felsefi düşüncelerin, yenilikçi teknik donanımların kaynaklarıyla değişkenlik göstermesine karşın, sanatın vazgeçilemez tek ilkesi özgün olmaktır.  

 Sanat Tarihi literatüründe, 20. yüzyıl sanat hareketlerinin hızlı bir dönüm noktasıdır. Bu yüzden çağdaş sanatçılar sık sık yeni kavramlara ulaşır, geleneklerden kopar ve klasik güzellik kavramlarını reddeder. Sanatçılar artık görünen gerçeği yansıtmaktan uzaklaşarak, sanatın gerçeklik arayışının asal tanımlarını eski olanak nitelerken, aksine kendi iç dünyalarının ve duygularının gerçekliğini ifade vermeye çalışır. Bu sürecin ilerleyişinde var olan Güncel Sanat da, yeni yorumlara açık, sabitlenemeyecek kadar akıcı gerçeklerle yüzleşen ve gelişen, küresel bir kavram olarak karşımıza çıkar. Klasik dönemin sanat anlayışıyla örtüşen gerçeklik kavramının 21. yüzyılın ilk çeyreğinin sonlarına doğru ilerleyen yeni gerçeklikler arayışına dönüşümü, çağdaş sanat yaklaşımlarında kavramsal çözümlemelere ulaşırken, yeni sanat medyasında da kendini gösteren özgünlük sorgusunun sınırlarını sorgulamaya devam edecektir.

 Çağdaş sanat, çoğu güncel sanat pratiğinin, günümüze tarihlenen, henüz kavramsal tanımlamalardan uzak, eleştirel kuramları yeni oluşacak olan değişken ve bağımsız uygulamalarla bağlantılı bir adlandırmadır.  Aynı, yirminci yüzyıl sanatına ve kuramına yön veren, neo-avangard ve postmodernizm gibi sanat atılımlarının yerlerini alacak yeni tanımlamalara açılan yolun ilk izlerini yaratan sanatçı gençlerin yetişmesine hedefliyoruz.   

 Beklentimiz, güncelin sınırlarını aşan, Resim, Heykel, Seramik gibi güzel sanatlar dallarında, geleceğin sanatını belirleyecek genç kuşağın yaratacağı sanat hareketlerini belirleyecek sanatçı adaylarını sanat çevrelerine tanıtmaktır.

Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi Seçici Kurulu

Image

Prof. Dr. Kıymet GİRAY     KÜRATÖR

Prof. Dr. İsmail ATEŞ        Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Bülent ÇINAR      Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Zehra ÇOBANLI  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Dekanı

Dr. Alper ÖZKAN                T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Genel Md. Yrd.

Organizasyon Komitesi

Image

Bilgin AYGÜL   

Kazım ÇAĞLAYANEL   

Esra ÖZEN 

Candan ÇAKATAY   

Duygu Nur SAPAZ

Sadık KAHYAOĞLU  

Ayhan HACISALİHOĞLU